Home ผลงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Update 2019-07-04 | 15:09:57


บมจ.ซีพีเอฟฯ ฟาร์มคลองรั้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทถังเหล็กได้เข้าไปติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำและยังมีอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทถังเหล็กได้เข้าไปติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำ ซึ่งทาง บมจ.ซีพีเอฟฯ ได้ใช้บริการกับทางห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทถังเหล็กมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก

ที่อยู่ : เลขที่ 77/1 หมู่ 5 ต. หนองปลาหมอ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110

Contact

โทรศัพท์ : 032-330399, 032-330400-5

032-742811-2

มือถือ : 086-1681115, -

แฟ็กซ์ : 032-742813

อีเมลล์ : sales@kovittank.com

Socail

facebook line

SUBSCIBE NEWSLETTER


Scroll To Top