การบริการ


ยินดีต้อนรับ ท่านลูกค้าของเรา

ผลิตและจำหน่ายถังเหล็กเก็บน้ำ

 บริษัท โกวิท ถังเหล็ก จำกัด เป็นผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ถังแชมเปญ ถังประปา แบบครบวงจรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี ด้วยทุนจด ทะเบียน 40,000,000 บาท เราคือผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำที่ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การสำรวจหาแหล่งน้ำ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกักเก็บน้ำ ตั้งแต่ความจุขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป รวมถึงระบบจัดการการผลิตน้ำ ประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค


 


sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

sample67

ถังแชมเปญ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

sample67

อาคารบีควิก (B-Quik) สาขาถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

sample67

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านต้นต้อง

sample67

ถังเก็บน้ำใส ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

sample67

จ.สระแก้ว

sample67

บ้านระกา จ.ศรีสะเกษ

sample67

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และในเครือ

sample67

สหกรณ์โคนมชะอำ

sample67

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

sample67

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

sample67

โครงการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ 200 ลบ.ม. สูง 25 เมตร

ยินดีต้อนรับ ท่านลูกค้าของเรา

ผลิตและจำหน่ายถังเหล็กเก็บน้ำ

 บริษัท โกวิท ถังเหล็ก จำกัด เป็นผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ถังแชมเปญ ถังประปา แบบครบวงจรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปี ด้วยทุนจด ทะเบียน 40,000,000 บาท เราคือผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำที่ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ การสำรวจหาแหล่งน้ำ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบกักเก็บน้ำ ตั้งแต่ความจุขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป รวมถึงระบบจัดการการผลิตน้ำ ประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภค


 


sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

sample67

ถังแชมเปญ ต.บางพลี อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ทุ่งขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงฟุตบอล ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

sample67

ถังเหล็กเก็บน้ำ ทรงแชมเปญ ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

sample67

อาคารบีควิก (B-Quik) สาขาถนนศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

sample67

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านต้นต้อง

sample67

ถังเก็บน้ำใส ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

sample67

จ.สระแก้ว

sample67

บ้านระกา จ.ศรีสะเกษ

sample67

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และในเครือ

sample67

สหกรณ์โคนมชะอำ

sample67

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

sample67

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

sample67

โครงการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ 200 ลบ.ม. สูง 25 เมตร

บริษัท โกวิท ถังเหล็ก จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 5/1 หมู่ 8 ต.หนองปลาหมออ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

Contact

โทรศัพท์ : 032-330399, 032-330400-5

032-742811-2

มือถือ : 086-1681115, -

แฟ็กซ์ : 032-742813

อีเมลล์ : kovit2559@hotmail.com

Socail

facebook line

SUBSCIBE NEWSLETTER


Scroll To Top