1.วัสดุที่ใช้ในการผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ เช่น เหล็กแผ่น ท่อเหล็กดำ เหล็กเส้นกลม สีภายนอกภายในข้อต่อ และวาล์วต่างๆ จะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า
2.การเชื่อมต่อของโลหะแผ่นที่นำมาขึ้นรูปหอถังเหล็กเก็บน้ำจะต้องได้มาตรฐานและความเรียบร้อยตามหลักงานเชื่อมเพื่อความแข็งแรง
3.สถานที่ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำจะต้องอยู่ในตัวอาคารโรงงาน ซึ่งจะทำให้ โลหะแผ่นที่นำมาประกอบหอถังเหล็กเก็บน้ำไม่เกิดสนิมก่อนการทาสีรองพื้นโดยจะส่งผลให้หอถังเหล็กเก็บน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
4.ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์การทำงานของผู้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ
5.ปริการหลังการขายและการรับประกัน
6.การได้รับความไว้วางใจให้ผลิตหอถังเหล็กเก็บน้ำ ทั้งองค์กรภาค เอกชนและภาครัฐ