ถังเหล็กฟุตบอล

ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม. ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา